Wanneer splitste Van Rompuy zich af van Van Rompaey? Rond 1800, toen de Franse bezetters de burgerlijke stand invoerden. De nieuwe familienaam ontstond maar in enkele gemeenten, zoals in Begijnendijk (Vlaams-Brabant). Maar dit is het verhaal van de Mechelse Van Rompuy-tak.

Josse van Rompaye/puy

In de stad Mechelen woonden rond de eeuwwisseling maar een handvol Van Rompaeys. Hun naam werd geschreven zoals het de pastoor van elk van de parochies beliefde: aey, aeij, aye, enzovoort. Af en toe dook zelfs een Van Rompuij op – om meestal snel weer vergeten te worden.

Josse wordt in de zomer van 1786 in Hever (bij Mechelen) gedoopt als zoon van Joannes en Joanna Catharina Deneijn. De pastoor schrijft de boreling in zijn doopregister in als ‘Judocus Van Rompaije’ – net zoals zijn peter heet.

Judocus Van Rompaije wordt op 3 juli 1786 in Hever bij Mechelen gedoopt

Franse uitstap

Josse trouwt in 1815 met Jeanne Marie Balencie in Tarbes, een dorp in de Franse Hautes Pyrénées. Zijn naam klinkt er vast exotisch, want in de tienjarige tafels op het huwelijk staat ‘Varompay’ – zonder puntjes op de y, want die kent het Frans niet.

Bij de geboortes van hun kinderen wordt de familienaam verder verbasterd tot ‘Varompé’ en ‘Varrompre’ …

1815: Varompay
1819: Varompé
1822: Varrompre
In 1823 overlijdt de echtgenote van Josse in Tarbes (Frankrijk, Hautes-Pyrénées)

Van Frankrijk weer naar Mechelen

Na de dood van Jeanne Marie in 1823 trekt Josse met zijn kinderen weer naar Mechelen. De kinderen van dit eerste huwelijk, zoals zoon Dominique, duiken in de latere aktes altijd op met de familienaam ‘Van Rompaye‘ – zowel bij hun huwelijk als hun overlijden.
(Alleen in de bevolkingsregisters heten ze ‘Van Rompuy’ zolang ze bij hun vader inwonen …)

Dominique Varompé trouwt in 1849 in Mechelen als Van Rompaye
Dominique Van Rompaye overlijdt al in 1853, vier jaar na zijn huwelijk

1828: paye wordt even puy

Enkele jaren na het overlijden van zijn eerste vrouw Jeanne Marie Balencie hertrouwt kleermaker Josse Van Rompaye in de zomer van 1828 met de Mechelse Marie De Grey (ook: De Grez, De Gré).

1828: Josse Van Rompaye trouwt met Marie De Grey

Het is een trouw ‘van moetes’, want vier maanden later wordt hun dochtertje al geboren. Dat de burgerlijke stand inschrijft als … Van Rompuy!

Het eerste kind van Josse van Rompaij heet … Van Rompuy, en Josse vanaf dan óók!

1829: puy herbevestigd

‘Van Rompuy’ stak de kop op en is niet van plan om zijn plaats weer af te staan. Want in het bevolkingsregister van een jaar later (1829) duikt de nieuwe familienaam opnieuw op.

Meer nog: zoals de eenjarige Philippina krijgt ook haar vader Judocus nu ‘Van Rompuy‘ toebedeeld. Ja, zelfs de kinderen uit die zijn eerste huwelijk – die in de aktes van de burgerlijke stand altijd Van Rompaye blijven heten …

Mechels bevolkingsregister uit 1829: Van Rompuy wordt een blijvertje

1831: paey vecht verbeten terug

Toch blijven de ambtenaren van de burgerlijke stand wispelturig. De twee volgende kinderen van Josse en Marie, Joannes (1831-1832) en Joannes Baptista (1833-1852), heten ‘Van Rompaey‘ – zowel op hun geboorte- als overlijdensakte.

Een korte revival van de paey-vorm bij de volgende twee zonen van Josse en Marie

1835: puy wint definitief het pleit

In 1835 schakelt de burgerlijke stand voor het vierde kind weer naar ‘Van Rompuy’ over, wanneer Michael wordt geboren.

Michael Van Rompuy, geboren in 1835, is de stamvader van de Mechelse Van Rompuys

Michael geeft die Van Rompuy-familienaam nooit meer af: hij trouwt zo in 1853 met Jeanne Stevens, en overlijdt zo in 1918.

1918, Mechelen: Jeanne Stevens wordt weduwe van Michael Van Rompuy

Mechelse Van Rompuy-tak

Alle afstammelingen van Michel Van Rompuy en Jeanne Stevens – en dat zijn er veel – heten ‘Van Rompuy’. Dit extract uit het Mechelse bevolkingsregister van 1866-1879 geeft de gezinssamenstelling weer:

Allemaal Van Rompuys in het Mechelse bevolkingsregister van 1866-1879 voor Michel & Jeanne

Een van de zonen van Michel heet Jean François Van Rompuy (vermeld op de derde laatste regel in het bevolkingsregister hierboven). Zijn familietak situeert zich rond de tweede wereldoorlog aan de Meysbrug in Mechelen, in ‘Het Witte Paard’. Dat was een groot gebouw, deel van een voormalig klooster, waarin meerdere verwanten samenwoonden. Er was ook een café in ondergebracht, uitgebaat door een zoon van Jean François: Emiel Van Rompuy. Emiel overlijdt in 1975:

Een achterkleinzoon van Josse Van Rompaije (1786-1845) is Emiel Van Rompuy

Willem Van Rompuy 1
of
Willem Van Rompuy 2?

Het rouwadres op Emiels doodsbrief is dat van zijn zoon, Willem Van Rompuy (‘Jomme’), een bekend muntenverzamelaar, gehuwd met Caroline Smedts. Zij woonden op Meysbrug 1 in Mechelen – waar zijn dochter Jenny Van Rompuy anno 2019 nog altijd woont.

Jomme overlijdt in 1986. En wat is de wereld klein! Want even later trekt een ándere Willem Van Rompuy – degene die dit schrijft – op de … Meysbrug 2 in.
Toch zijn beiden geen directe familie – wel, toch niet na de helft van de achttiende eeuw. Want ik behoor tot de Van Rompuy-tak van het Vlaams-Brabantse Begijnendijk, waar de Fransen dezelfde a/u-klinkerwissel veroorzaakten.