Af en toe belandt een Van Rompaey in het dulhuys. En dat vormt ook administratief een probleem als zijn kind trouwt. Want daarvoor is ouderlijke toestemming, of minstens kennisname*, nodig.

Maria Constancia Pelgrims wil in 1889 haar ja-woord geven aan Jan Corneel Van Rompaey. Eén probleem: haar vader is al jaren overleden en haar moeder geïnterneerd in de ‘Colonie van Gheel‘. En dat wordt geattesteerd in de huwelijksbijlagen.

Interessant zijn de bewoordingen waarin de arts, de burgemeester van Tremelo en de ambtenaar van de burgerlijke stand van Rijmenam zich uitputten om de geestestoestand van moeder Joanna Maria Uytterhoeven te beschrijven:

Synoniemenwoordenboek

De Rijmenamse ambtenaar van de burgerlijke stand noteert in de huwelijksakte:
“Het is ons bewezen (…) dat Joanna Maria Uytterhoeven thans opgesloten is in de kolonie van Gheel en zich in eenen staat van krankzinnigheid bevind, die haar belet haren wil of intencie aangaande dit huwelijk op te kunnen geven.”

Deel van de huwelijksakte van Maria Constancia Pelgrims en Jan Corneel Van Rompaey

Hij baseert zich hiervoor op de burgemeester van Tremelo, waar Marie ingeschreven staat, die verklaart:
“Ik verklaar dat Joanna Maria Uytterhoeven (…) door zinneloosheid is aangedaan en uit dien hoofde in een zinneloozengesticht te Gheel opgesloten is.”

Verklaring van de burgemeester van Tremelo, thuishaven van de moeder van de bruid

En de burgemeester steunt op zijn beurt op de ‘geneesheer-opziener der Kolonie van Gheel’ die wat details vrijgeeft:
“Ik verklaar dat Uytterhoeven Maria van Tremelo, in de kolonie opgenomen, aangedaan is van krankzinnigheid (verzwakking der geestesvermogens met tijdstippen van opgewektheid) en onbekwaam haren wil uit te drukken in zake van het huwelijk van een harer kinderen.”

Verklaring van de geneesheer-opziener der Kolonie van Gheel

* Over de huwbare leeftijd en de ouderlijke toestemming.