Juul van Rompuy
& Gusta Van Aerschot

XVII/109 & XVII/236

Stamboom – Persoonsfiche Gebeurtenissen

 

Herman Van Rompuys grootvader Juul [#109] wordt in 1900 in de Betekom registers bijgeschreven als ‘Achilles Karel Van Rompuy’. Hij studeert in Lier voor onderwijzer, maar kan zijn laatste jaar niet afmaken.

Hij trouwt in 1924 in Begijnendijk met zijn 23-jarige nicht Maria Augusta Van Aerschot [#236] – een jaar ná de geboorte van hun eerste zoon.

Houtschatter

Juul en Gusta wonen een tiental jaren in de Waterstraat, waar zij boeren.

Hij werkt ook voor zijn broer Frans [#104], houthandelaar in Ramsel. Die koopt sparrenbossen, die hij laat kappen door zijn werkvolk, om ze dan aan de mijnen te verkopen als stutten. Om de koopsom van een bos te bepalen, moet het aantal kubieke meter hout geschat worden aan de hand van de hoogte en de omtrek van alle bomen. Dit secure werk wordt vaak gedaan door Juul [#109], die door wind en weer met zijn motorfiets de Kempen doorkruist. Het schatten en de verkoop gebeuren ’s winters, waarna de kap volgt vanaf het volgende voorjaar.

Steenbakker

In Moorsem, een gehucht aan de weg naar Begijnendijk, ligt een oude steenbakkerij. In het begin van de jaren dertig koopt Frans [#104] samen met de Leuvense industrieel Bonte (metaalwaren, gespecialiseerd in onderdelen voor molens) dit oude bedrijf op, om er een moderne steenbakkerij te vestigen. En ook nu roept Frans zijn broer Juul te hulp om het dagelijkse bestuur van het bedrijf waar te nemen. Daarom verhuist het gezin in de winter van 1932 op 1933 naar een huis dat bij de steenbakkerij gebouwd is. Een andere broer, Mil [#110], wordt de ‘camioneur’ van het bedrijf.

De klei wordt gewonnen in een kleiput, die achter de steenbakkerij wordt gegraven. Later installeert Frans hier een heuse baggermolen. In de zomerperiode (van maart tot september) werken er een veertigtal seizoenarbeiders aan het vormen van de stenen. Die drogen dan een zestal weken in de ‘loges’, waar ze worden ‘ingegramd’.

Vanaf Allerheiligen valt het vormingsproces door de vorst noodgedwongen stil. Tijdens de winter blijven er een tiental arbeiders doorwerken met het bakken van de steen. Dat gebeurt in een ringoven, die net zoals het andere materiaal heel modern is, zodat het bedrijf een geduchte concurrent is voor de Boomse steenbakkerijen. De kleinere bedrijfjes in Betekom gaan trouwens snel op de fles, omdat zij hun steen niet goedkoop genoeg kunnen maken.

Cafébazin

Juuls vrouw Gusta [#236], opent een café, dat een vaste klandizie heeft aan het werkvolk dat in de steenbakkerij werkt. Haar man zorgt voor verdere klantenwerving, door er op het einde van de jaren dertig ook het duivenlokaal van Betekom te vestigen. Het café draait dan ook bijzonder goed, behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dan is de steenbakkerij dicht omdat er niet meer wordt gebouwd en er niet meer met de duiven wordt gespeeld.

Juul [109] overlijdt in 1980, Gusta [#236] acht jaar eerder.
Het koppel heeft vier kinderen.

 

Kinderen van Juul [17/109] en Gusta [17/236]

  • Vic [18/310]
    vader van Herman Van Rompuy, Europees President
  • Julia [18/819]
  • Wim [18/817]
  • Jeannine [18/978]