Felix Van Rompuy [15/364]
& Joanna Catharina Nijs [15/365]
& Rosalie Carillon [15/366]

 

Stamboom PersoonsficheLevensloop

Felix Van Rompuy [15/364], jongste zoon van Kobe [14/73] en Mie De Rijck [14/79], wordt in 1851 in Begijnendijk geboren. Zijn vader overlijdt als hij pas veertien is. Dat verhindert hem niet om uit te groeien tot een autoritair man. Groot van gestalte en kaarsrecht lopend, boezemt hij ontzag in. Menig dorpskind heeft schrik van hem.

Bemerk de puntjes op de y op zijn identiteitskaart: Van Rompuij Felix.

In 1884, 33 jaar oud, trouwt hij in Booischot met Joanna Catharina Nijs [15/365]:

Het koppel krijgt drie kinderen: het eerste wordt geboren in Booischot, de volgende twee in Begijnendijk. Het gezin trekt in in een hoog huis dat links tegen het lage, ouderlijke huis wordt aangebouwd (Plasstraat 36, nu Baalsesteenweg). In dit laatste blijven de twee ongetrouwde broers van Felix, Frans [15/80] en Louis [15/363], na de dood van hun moeder wonen.

Hertrouwd

In 1891, een jaar na de geboorte van Gène, overlijdt zijn moeder Joanna Catharina Nijs [15/365].
Negen jaar later, in 1900, hertrouwt Felix [15/364] met Rosalie Carlion [15/366], een zestigjarige weduwe uit Betekom. (Hieronder hun trouwboekje.) Zij overlijdt op het einde van de eerste wereldoorlog.

Intussen zijn ook Felix’ twee broers overleden: Frans [15/80] in 1906 en Louis [15/363] in 1911.
Gelukkig is er nog Fieneke, de meid, die voor hem zorgt. (Hieronder haar identiteitskaart.)

Sociale status

Uit diverse bronnen kan worden afgeleid dat Felix [15/364] sociale status verwierf:

 • Uit notariële akten blijkt dat hij nogal wat onroerende goederen uit erfenis of door aankoop vergaard heeft.
 • Hij is gemeenteraadslid en voorzitter van de Kerkfabriek.
 • Uit het dagboek van de schatbewaarder van de Kerkfabriek blijkt dat de twee inwonende broers Frans [15/80] en Louis [15/363] begraven worden met een mis van tweede klas. Nu zijn er weinig missen van eerste of tweede klas. Zo wordt in Begijnendijk voor de zeventien overledenen van 1906 slechts één eersteklas mis betaald en één tweedeklas: die van Frans [15/80]. (Overigens is de helft van de zeventien begrafenissen die van ‘kinderlijken’, meestal baby’s van enkele dagen tot enkele maanden oud.)
  De tarieven, waaruit de koopkracht van de nabestaanden kan worden afgeleid, zijn als volgt: 1ste klas: 12 frank, 2de klas: 10 frank, 3de klas: 5 frank, 4de klas: 1 frank, kind: 10 centiem.
 • Felix hoort bij de ongeveer veertig parochianen, die zich een ‘eigene kerkstoel’ kunnen veroorloven, waarvan de jaarlijkse huur 2 frank bedraagt (vanaf 1918 verhoogd tot 4 frank). Tot 1911 huurt hij drie stoelen, daarna slechts twee (na de dood van zijn broer Louis [15/363]).
 • Zowel Felix [15/364] als zijn kinderen Sidonie [16/368] (van 1898 tot 1905) en Gène [16/124] (van 1902 tot 1905) zijn, zoals in andere begoede families, lid van het ‘Genootschap des Heiligen Doodstrijd onzes Heeren Jesu-Christi’ en later van het ‘Broederschap van het Heilig Hart van Jezus’.

Levensgenieter

Felix [15/364] overleeft zijn broers, zodat vele familiegronden in zijn bezit komen en hij er warmpjes inzit. Nu laat hij dat geld ook rollen. Na de tegenslagen in zijn leven, is hij een levensgenieter geworden, die de bloemetjes wel eens buiten durft te zetten. Op latere leeftijd is hij een gekende stamgast in het café van Flor en Roos Van Avondt in de Plasstraat. Omdat hij een kleinzoon krijgt die ook Felix [17/369] heet, wordt naar hem nogal eens gerefereerd als ‘den ouwe Felix’. Die kleinzoon en zijn schoondochter Gusta [17/119] moeten hem ‘s avonds meer dan eens in het café komen opvissen.

Felix [15/364] overlijdt in Begijnendijk, op de gezegende leeftijd van zevenentachtig jaar.

Kinderen van Felix [15/364]
& Joanna Catharina Nijs [15/365]

 • Leonie (Theresia Leonia) Van Rompuy [16/367]
  • °1877 Booischot, +1963 Hoboken
  • x met René Bogaerts [16/1365], melkhandelaar in Hoboken
  • 5 kinderen, onder wie Charles, Kamiel & Maria
 • Sidonie (Delphina Sidonia) Van Rompuy [16/368]
  • °1885 in Begijnendijk, +1908 in Lourdes
  • ongetrouwd
  • overlijdt op haar eenentwintigste in Lourdes, waar ze naartoe gereisd was om genezing van een ernstige ziekte af te smeken.
 • Gène (Franciscus Eugenius) Van Rompuy [16/124]
  • °1890 in Begijnendijk, +1940 Begijnendijk
  • Gemeente-ontvanger
  • x1920 met Gusta Van Rompuy [17/119]
   °1897 in Werchter, +1959 in Begijnendijk