Voorouders die, na de dood van hun partner, hertrouwen met de broer of zus daarvan: het komt wel eens voor. Maar nu schemerde het me even voor de ogen. Want in 1866 hertrouwt Charel Joseph Van Rompay met ‘zijne moederlijke schoonzuster’ Joanna Goyssens. Que?

Huwelijksakte 18 van 1866 in Berlaar:
[Carolus Josephus Van Rompay] dewelke ons heeft verklaard dat hij voornemens is zich te verenigen door het huwelijk met Joanna Goyssens zijne moederlijke schoonzuster met de volmagt van de dispensatie over de graden dewelke hem is verleend bij Koninglijk besluit van drij en twintig augustus achttien honderd zes en zestig hieraangevoegd. En ter andere zijde Joanna Goyssen, landbouwster …

Twee schoonvaders, maar één schoonmoeder

Na wat geploeter raak ik wijs uit de wirwar van familienamen in de huwelijksbijlagen. Wat blijkt? Charel hertrouwt met de halfzus van zijn eerste vrouw. En heeft daarom twee schoonvaders, maar maar één schoonmoeder. Gewiekst!

Wat gekker is: Charels eerste vrouw (°1826) stamt uit het tweede huwelijk van die schoonmoeder (met Goyssens), en Charels tweede vrouw (°1816) uit haar eerste huwelijk (met Thys).

Arrêté du 23 Aout 1866
Le sieur Van Rompay, Charles Joseph, cultivateur, demeurant à Berlaer, né en cette commune le 7 février 1829, veuf depuis le 11 février 1866 de Marie Thérèse Thys, est autorisé à contracter marriage avec sa belle soeur utérine Jeanne Goyssens, née à Berlaer le 1er janvier 1816

Baarmoederzussen

Uit de akte leerde ik ook dat halfzussen in dat geval ‘soeurs utérines‘ worden genoemd. Hadden ze dezelfde vader maar verschillende moeders gehad, dan waren het ‘soeurs consanguines’ geweest.